Referencia - HOWE - Immopark Košice

HOWE - Immopark Košice

HOWE - Immopark Košice (2015)

Investor: Erste Group Immorent Slovakia , Howe

Stavebník: HSF System SK, s.r.o.


Výrobná hala v areáli Košického Immoparku. Vlastníkom haly je Erste Group Immorent Slovensko a nájomca je Austrálska spoločnosť vyrábajúca kožené interiéry do aut. Výrobná hala je rozdelená na dve časti Cutting a Finishing. Časť elektro začína Trafostanicou v ktorej sú osadené trafa o výkone 4,8MW. Z TS do haly prenášajú výkon káble AYKY-J 3x240+120mm2 ktorých je v jednom výkope 34 ks. V hale sa okrem elektrorozvodne v ktorej je 10 polí rozvádzačov nachádza 15ks podružných rozvádzačov DB ktoré napájajú technológiu výroby.  Hala bude osvetlená LED osvetlením od najväčšieho českého výrobcu.« späť na všetky referencie


Kontakt

PSK elektro s.r.o.
Pusté 861
013 22 Rosina


Tel: 0908 694 346
Tel: