Referencia - VN prípojka a TS pre Lidl Púchov

VN prípojka a TS pre Lidl Púchov

VN prípojka a TS pre Lidl Púchov (2014)

Investor: Lidl Slovenska Republika v.o.s.

Stavebník: PSK elektro s.r.o.


Pre nedostatočný výkon z jestvujúcej NN prípojky prišlo rozhodnutie Lidlu postaviť vlastnú TS. VN prípojka začína odbočením zo siete 22kV káblom AXEKVCEY 1x150 trafostanicou Haramia kde je uložené 400kVA trafo a NN vývody káblom 2xAYKY-J 3x240+120 do skrine SR uloženej na fasade predajne Lidl.« späť na všetky referencie


Kontakt

PSK elektro s.r.o.
Pusté 861
013 22 Rosina


Tel: 0908 694 346
Tel: