Referencie

Hangair

Hangair (2016)

Investor: Dominik Graňák

Stavebník: HSF System SK, s.r.o.


Multifunkčná hala, ktorej kostrou je betónová konštrukcia z prefabrikátov a opláštenie zo sendvičových panelov. Vnútorné vstavky majú sadrokartónové priečky. Hala je určená pre extrémne športy.


zobraziť galériu »

Park Rezidencia

Park Rezidencia (2016)

Investor: Mipe Invest s.r.o.

Stavebník: Hastra s.r.o.


Obytný dom v Kysuckom Novom Meste.


zobraziť galériu »

Bleskozvod a uzemnenie ČOV Streženice

Bleskozvod a uzemnenie ČOV Streženice (2015)

Stavebník: HASTRA, s.r.o.zobraziť galériu »

EIP Servis

EIP Servis (2015)

Stavebník: HASTRA, s.r.o.zobraziť galériu »

Hala Presskam II. etapa, Devínská Nová Ves

Hala Presskam II. etapa, Devínská Nová Ves (2015)

Stavebník: HSF System SK, s.r.o.zobraziť galériu »

HOWE - Immopark Košice

HOWE - Immopark Košice (2015)

Investor: Erste Group Immorent Slovakia , Howe

Stavebník: HSF System SK, s.r.o.


Výrobná hala v areáli Košického Immoparku. Vlastníkom haly je Erste Group Immorent Slovensko a nájomca je Austrálska spoločnosť vyrábajúca kožené interiéry do aut. Výrobná hala je rozdelená na dve časti Cutting a Finishing. Časť elektro začína Trafostanicou v ktorej sú osadené trafa o výkone 4,8MW. Z TS do haly prenášajú výkon káble AYKY-J 3x240+120mm2 ktorých je v jednom výkope 34 ks. V hale sa okrem elektrorozvodne v ktorej je 10 polí rozvádzačov nachádza 15ks podružných rozvádzačov DB ktoré napájajú technológiu výroby.  Hala bude osvetlená LED osvetlením od najväčšieho českého výrobcu.


zobraziť galériu »

RD Sverepec

RD Sverepec (2015)

Investor: Ing. Gardian Richard

Stavebník: Draft studio s.r.o.zobraziť galériu »

RD Ladce p.Štefanec s manželkou

RD Ladce p.Štefanec s manželkou (2014)

Investor: p.Štefanec

Stavebník: PSK elektro s.r.o.zobraziť galériu »

SO 02 Výrobná hala

SO 02 Výrobná hala (2014)

Investor: Raven a.s.zobraziť galériu »

Polyfunkčný objekt

Polyfunkčný objekt (2014)

Investor: Ivan Mikudík s manželkou

Stavebník: Draftzobraziť galériu »

VN prípojka a TS pre Lidl Púchov

VN prípojka a TS pre Lidl Púchov (2014)

Investor: Lidl Slovenska Republika v.o.s.

Stavebník: PSK elektro s.r.o.


Pre nedostatočný výkon z jestvujúcej NN prípojky prišlo rozhodnutie Lidlu postaviť vlastnú TS. VN prípojka začína odbočením zo siete 22kV káblom AXEKVCEY 1x150 trafostanicou Haramia kde je uložené 400kVA trafo a NN vývody káblom 2xAYKY-J 3x240+120 do skrine SR uloženej na fasade predajne Lidl.


zobraziť galériu »

Bytový dom Bodona Piešťany

Bytový dom Bodona Piešťany (2014)

Investor: Equis Invest Consulting

Stavebník: Stabil a.s.


Druhá etapa výstavby obytného domu v Piešťanoch pozostáva z troch vchodov a piatich podlaží, dohromady cca 48 bytov dvoj a troj izbových. Stavba ja murovaná z pálenej tehly a sedlovou strechou, v ktorej bolo zasadené šieste poschodie. Elektroinštalácia je vo vyhotovení pod omietkou káblami CYKY a N2XH prípadne štrukturovaná kabeláž je káblami FTP CAT 5E a VCCKY. Každý byt má pri vchode rozvádzač a na prízemí v rozvodni meranie. V rozvodni je takisto slaboprúdový RACK kde sú privedené dátové a koaxiálne káble z každého bytu.


zobraziť galériu »

Areál Immopark Žilina - Zóna 1, Dolný Hričov

Areál Immopark Žilina - Zóna 1, Dolný Hričov (2014)

Investor: Immorent Gama s.r.o.

Stavebník: HSF System SK, s.r.o.zobraziť galériu »

Bytový dom Dvojkrížna - Bratislava Vrakuňa

Bytový dom Dvojkrížna - Bratislava Vrakuňa (2014)

Investor: najlacnejšiebyty.sk

Stavebník: Stabil, a.s.


Bytový dom Dvojkrížna sa nachádza v Bratislavskej mestskej časti Vrakuňa, na ulici Dvojkrížna oproti čerpacej stanici Shell. Skelet dvanásť poschodovej budovy je odliaty zo železobetónu. Bytové jadrá sú murované, tehlové. Elektroinštalácia je realizovaná podlahou - zásuvkové obvody a pod omietku stenami a stropmi - svetelné obvody. Použité sú ploché káble CYKYLo na svetelné obvody a CYKY na zásuvkové obvody.  Pre spoločné priestory sú použité bezhalogénové káblo N2XH a pre požiarnú signalizáciu a dôležité obvody aj s funkčnou odolnosťou 60 alebo 90 min.


zobraziť galériu »

Skladová hala - Technometal

Skladová hala - Technometal (2014)

Investor: Technometal s.r.o.

Stavebník: Borga s.r.o.


Skladová hala pre spoločnosť Technometal v Bytči bola postavená spoločnosťou Borga s.r.o. Oceľová konštrukcia opláštená trapezovým plechom, parozábranou a minerálnou vatou o rozmeroch 35x40m. Elektroinštalácia haly je v prevedení po povrchu v samonosných žľaboch od spoločnosti Strader vo výške cca 5m, a pevnými rúrkami VRM od KOPOS . Nasvietená je sodíkovými 70W výbojkovými svietidlami od AMI zavesenými na samonosných CWC profiloch Strader.


zobraziť galériu »

Zdravotnícke stredisko v areály FNsP

Zdravotnícke stredisko v areály FNsP (2014)

Investor: Mudr.Renáta Poláková a Mudr. Pavol Polák

Stavebník: Stabil a.s.


Prebieha výstavba ....


zobraziť galériu »

Biochemia

Biochemia (2014)

Investor: ABQ Invest s.r.o.

Stavebník: Stabil s.r.o.


Výstavba.....


zobraziť galériu »

Administratívna budova Fudo Žilina

Administratívna budova Fudo Žilina (2014)

Investor: Fudo s.r.o.

Stavebník: PSK elektro s.r.o.


Rekonštrukcia spočívala v nadstavbe troch podlaží a vytvorení 5 poschodovej administratívnej budovy ktorej časť bude slúžiť aj na ubytovanie.


zobraziť galériu »

Rekonštrukcia NN siete Hatné

Rekonštrukcia NN siete Hatné (2013)

Investor: SSE a.s.

Stavebník: SSE a.s.


Rekonštrukcia spočívala vo výmene vzdušného vedenia, ktoré bolo vyhotovené AlFe lanmi za kábel RETILENS 3x95+70+2x16mm2 a RETILENS 3x150+95+2x16 mm2. Ďalej v prerábke všetých prípojok cez prípojkové skrine SPP2 a SPP1/2.


zobraziť galériu »

Infocentrum Oravský Podzámok

Infocentrum Oravský Podzámok (2013)

Investor: Považské múzeum

Stavebník: Hastra s.r.o.


Elektroinštalácia v objekte Infocentra Oravského Múzea je v prevedení s bezhalogénovými káblami N2XH, v bezhalogénových chráničkách APAFS ťahaných v káblových roštoch nad podhľadom, v podlahách prípadne pod omietkou.


zobraziť galériu »

EOIC Belá

EOIC Belá (2013)

Investor: Hastra s.r.o.

Stavebník: Hastra s.r.o.


EOIC je projekt spoločnosti HASTRA s.r.o. Nakoniec z toho vyrastie krásny a luxusný hotel v krásnom prostredí. Elektroinštalácia je po chodbách ťahaná v káblových žľaboch nad podhľadom.


zobraziť galériu »

Výrobná hala Leader Gasket

Výrobná hala Leader Gasket (2013)

Investor: Leadre Gasket of Slovakia


Elektroinštalácia do jestvujúcej zrekonštruovanej haly spoločnosti LEADER GASKET OF SLOVAKIA bola veľmi jednoduchá. Všetky rozvody sa robili buď kovovými žľabmi alebo plastovými trubkami VRM a FXP Osvetlenie je rozdelené na 6 zón a ovládané z dvoch strán pomocou ovládacích skriniek. Zásuvkové obvody zabezpečili zásuvkové skrine MX1 - MX6.


zobraziť galériu »

Administratívna budova firma Procus

Administratívna budova firma Procus (2013)

Investor: Procus s.r.o.

Stavebník: Mifim s.r.o.zobraziť galériu »

Prístavba pekárne Lidl Trenčín

Prístavba pekárne Lidl Trenčín (2013)

Investor: Lidl Slovensko

Stavebník: J&Rmk s.r.o.


Prístavba pekárne BACKNISHE spočíva v dobudovaní priestoru pre pekáreň a mraziaci box. Z dočasnej pekárne sa pritom stane sklad fliaš a fľaškomat. Inštalácia je v týchto priestoroch vymenená je nakáblovaná nehorľavými káblami N2XH v prevedení pod omietku a nad podhľadom.

Ďalšia prestavba sa týka osvetlenia parkoviska kde sa menia rozvody uzemnenie stožiare ELV Senec a svietidla PHILLIPS s LED zdrojom.


zobraziť galériu »

Rodinný dom MuDr. Ježík

Rodinný dom MuDr. Ježík (2013)

Investor: MuDr. Ježík

Stavebník: Jaroslav Fojtík


Dvoj generačný dvojpodlažný rodinný dom s veľmi obsiažnou inštaláciou.


zobraziť galériu »

Rekonštrukcia NN siete Brezany, Žilina

Rekonštrukcia NN siete Brezany, Žilina (2013)

Investor: SSE a.s.

Stavebník: SSE a.s.


Obsahom rekonštrukcie v Brezanoch bolo vymeniť staré vedenie zhotovené z bet. stožiarov a AlFe lán za nové bet. stožiare a kábel RETILENS 3x95+70+2x16mm2 o dĺžke cca 260m.  Zvodový kábel do RST rozvádzača pri trafostanici sa nemenil a Retilens sa naň len naspojkoval.


zobraziť galériu »

Kontakt

PSK elektro s.r.o.
Pusté 861
013 22 Rosina


Tel: 0908 694 346
Tel: