Služby

Projektovanie

Projektovanie EZ do 22kV vrátane

 • elektroinštalácia rodinné domy
 • elektrické prípojky NN, VN
 • trafostanice, rozvodne NN, VN
 • vzdušné a pozemné linky NN, VN

Projektovanie

Montáž EZ do 22kV vrátane

 • el. inštalácie pre haly, administratívne budovy, hotely a rodinné domy
 • prípojky NN, VN
 • trafostanice (kioskové, stožiarové)
 • vzdušné linky NN, VN, káblové vzdušné linky,zemné vedenia NN, VN
 • káblové spojky a koncovky NN, VN (suché, olejové, hybridné)
 • EPS, EZS, štrukturovaná kabeláž

Projektovanie

Revízie elektrických zariadení a odborné prehliadky a skúšky

 • revízie elektrických zariadení do 22kV

Kontakt

PSK elektro s.r.o.
Pusté 861
013 22 Rosina


Tel: 0908 694 346
Tel: