NAŠE SLUŽBY

Informácie o našich službách

Projekčná činnosť

Všetky stupne projektovej dokumentácie:
- VN elektroinštalácií do 22kV ( VN prípojky a Trafostanice)
- NN elektroinštalácie (rodinné domy, obytné domy, administratívne budovy, haly, obchodné centrá)
- SLP elektroinštalácie ( štrukturované kabeláže, EPS, HSP, CBS, EZS, CCTV, kamerové systémy)

Mám záujem

Elektromontážne práce

- VN prípojky a trafostanice do 22kV (kioskové, vstavané)
- NN elektroinštalácie
- SLP elektroinštalácie ( ŠK, EPS, HSP, CBS, EZS, CCTV, KS)

Mám záujem

Výroba rozvádzačov do 1000V, 4000A, so skratovou odolnosťou do 75kA

- Rozvodnice NN
- Staveniskové rozvádzače
- Elektromerobé rozvádzače
- Rozvádzače pre inteligentné inštalácie
- Štandardné inštalačné rozvádzače

Mám záujem

Kontroly a revízie

Východzie a opakované Revizie a kontroly v objektoch triedy A, B (s/bez nebezpečenstva výbuchu)
- VN rozvodov a trafostanic do 22kV
- NN elektroinštalácií
- ručného náradia
- bleskozvody

Mám záujem

Inžinierská činnosť

- príprava dokumentov a podkladov pre potreby kolaudácie
- komunikácia s úradmi ( hasiči, distribúcie, TI)

Mám záujem

Dodávka a montáž FVE

- projektovanie fotovoltaických elektrárni
- dodávka a montáž fotovoltaických elektrárni

Mám záujem